V POHYBE , občianske združenie

štatutári a členovia užšieho výboru občianskeho združenia

Ing. Peter LEHOTSKÝ

predseda

Mgr. Martina ŠKERDOVÁ

podpredseda / pokladník

Mgr. Pavol GONDA

podpredseda

Bc. Ján ŽIŠKA

člen výboru

Jaroslav BREZINA

člen výboru

Sídlo združenia

Hybe 659

032 31 Hybe

Slovenská republika

Email : vpohybe@hybe.sk

IČO: 50200623

DIČ:  2120696776

bankové spojenie

IBAN číslo účtu: SK5809000000005121723507

Číslo účtu: 5121723507 / 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)