„V POHYBE“

občianske združenie

Ing. Peter LEHOTSKÝ

predseda

Mgr. Martina ŠKERDOVÁ

podpredseda / pokladník

Mgr. Pavol GONDA

podpredseda

Bc. Ján ŽIŠKA

člen výboru

Jaroslav BREZINA

člen výboru

Sídlo združenia

Hybe 659

032 31 Hybe

Slovenská republika

Email : vpohybe@hybe.sk

IČO: 50200623

DIČ:  2120696776


Bankové spojenie

IBAN číslo účtu:   SK5809000000005121723507

Číslo účtu:   5121723507 / 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)