Je tu znova čas, kedy sa môžete rozhodnúť komu venovať 2% zo svojich daní. Ak ste tak ešte neurobili , môžete podporiť naše občianske združenie, ktoré je zaregistrované ako príjimateľ. Viac informácii ako venovať 2% z daní jednak pre fyzické, tak aj pre právnické osoby nájdete na nasledujúcom odkaze:  Ako mám poukázať 2% z dane?

Potrebné tlačivá pre fyzické aj právnické osoby nájdete na nasledujúcom odkaze:  Tlačivá na poukázanie 2% z dane

Ďakujeme

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (editovateľné PDF): 

Potvrdenie ...

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby z údajmi našich subjektov (editovateľné PDF) :

Vyhlásenie ...

Notársky centrálny register určených právnických osôb

Informácie o určenej právnickej osobe