Je tu znova čas, kedy sa môžete rozhodnúť komu venovať 2% zo svojich daní. Ak ste tak ešte neurobili , môžete podporiť naše občianske združenie, ktoré je zaregistrované ako príjimateľ. Ďakujeme.

Viac informácii ako venovať 2% z daní jednak pre fyzické, tak aj pre právnické osoby nájdete na nasledujúcom odkaze:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (editovateľné PDF) :

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby z údajmi nášho združenia (editovateľné PDF) :

Ďaľšie tlačivá pre fyzické aj právnické osoby nájdete na nasledujúcom odkaze :

Notársky centrálny register určených právnických osôb – Informácie o určenej právnickej osobe :