Polárna expedícia – Hybaj s nami na Bliesy

Občianske združenie V poHYBE v spolupráci s Obecným úradom v Hybiach pozýva všetkých aktívnych občanov Horného Liptova aj Slovenska v sobotu 14. januára 2017 na tradičný lyžiarsky prechod Hybským chotárom:

„Polárna expedícia“ – Hybaj s nami na Bliesy

Oficiálny zahájenie podujatia je na začiatku Hýb o 10:00 hod (na miestnej komunikácii vedúcej ku ČOV, na ktorej je možné parkovanie osobných áut)

Účasť na zahájení nie je nutná, môžete prísť v rôznom čase na začiatok prechodu aj do cieľa najneskôr však do 14:00.

Prechod je možné absolvovať na lyžiach, alebo pešo:

1. Pre peších je pripravená kratšia 2,5 km trasa na Ondráške z pod diaľničného mosta vľavo cez Gerlachovo na Bliesy.
Prosíme všetkých peších, aby neprechádzali po upravenej lyžiarskej trati!

2. Prechod lyžiarov je dlhý 8 km s možnosťou skrátenia trasy pre menej zdatných. Prechádza Hodinárkou, Brezím, Vlčou jamou, cez Studnice na Bliesy

Na konci prechodu bude pre účastníkov prechodu pripravené občerstvenie: Hybská lohaza, čaj, punč a iné.

 

Spoločne s vami sa tešíme na aktívny pohyb v zasneženej prírode pod našimi Tatrami.