Polárna expedícia 2023

POZVÁNKA na aktívny pohyb v prírode.

Občianske združenie „V POHYBE“ v spolupráci s obcou Hybe a RD Hybe pozýva všetkých aktívnych spoluobčanov, ale aj ostatných návštevníkov obce v sobotu 11. februára 2023 na turistický pochod Hybským chotárom :

„Polárna expedícia alebo Hybaj s nami na Bliesy“

Začiatok o 10:00 (absolvovanie hlavnej trate vo vychádzkovom tempe trvá cca 1,5 hod.)

Pochod môžu absolvovať všetci záujemcovia o pobyt v prírode na bežkách, ale aj pešo. Hlavná trať, výhradne pre bežkárov začína od cesty smerom na ČOV (tu budú pripravené aj parkovacie miesta). Trasa pre peších turistov začína pod diaľničným mostom. 

Pre deti bude pri kolibe pripravená trať na overenie svojich schopností v obratnosti na bežkách. 

Pre všetkých účastníkov uvaríme lohazu a punč.

Prosíme účastníkov aby si v rámci šetrenia životného prostredia so sebou priniesli misky, lyžičky a poháre.

Pri kolibe do pripravenej pokladničky účastníci môžu zaplatiť dobrovoľný príspevok.

Spoločne s vami sa tešíme na aktívny pohyb vo februárovej prírode pod našimi Tatrami.

Informácie na čísle: 0905 234 878

Organizačný výbor OZ „V POHYBE“