Stretnutie členov OZ

Pozývam Vás na stretnutie členov OZ V poHYBE, ktoré sa uskutoční v stredu 29.03.2017 o 18:00 v hostinci u Pacha.

Program stretnutia :

  • vyhodnotenie aktivít zo zimného pôsobenia
  • finančná situácia, členské
  • jarné upratovanie v obci
  • plány do jarných až jesenných mesiacov