Veselú Veľkú noc

Nie je to klam, nie sú čary, sú tu krásne sviatky jari!
Nech sa láskou, pokojom, vyplní každučký dom.
Buďte verní starým zvykom, vyšibajte korbáčikom veľkú misu koláčikov.
Trochu vínka, nie však veľa, ináč kraslice nám puknú, beda!

Veselú Veľkú noc!

praje občianske združenie V POHYBE