Zhromaždenie delegátov

P O Z V Á N K A

Zhromaždenie delegátov o.z. V POHYBE

 

Termín :  piatok 5.mája 2023 o 19:00 hod.

Miesto :   budova KBBL TJ Tatran Hybe (nad futbalovým ihriskom)

 

Program :

  1. Otvorenie a privítanie
  2. Zriadenie zhromaždenia delegátov
  3. Doplnenie a schválenie programu
  4. Určenie overovateľov a zapisovateľa
  5. Informácie o činnosti za predchádzajúce obdobie
  6. Plán činnosti na daľšie obdobie
  7. Diskusia
  8. Rôzne
  9. Záver

Poprosím vás o vyplnenie dotazníka na nasledujúcom odkaze -> DOTAZNÍK

Ďakujem

Ing. Peter Lehotský (predseda o.z. “V POHYBE“)