Prinášame vám prehľad akcií, ktoré plánujeme organizovať v roku 2024. Presné termíny podujatí budú včas zverejnené. január 2024 „Trojkráľový pochod na Zadnú“ – turistický pochod na Zadnú (6.1.2024) marec 2024 […]